Дії Страхувальника при настанні страхового випадку (ОСАГО / ДСГПО)

У разі настання передбаченого Договором страхування події, Страхувальник зобов'язаний:

 • Дотримуватися п.2.10, 2.11 Правил дорожнього руху України; 
 • Надавати третім особам необхідну інформацію для ідентифікації Страхувальника і Страховика; 
 • Негайно, якщо це можливо, повідомити про ДТП відповідні компетентні органи (ДАІ, аварійні, протипожежні, правоохоронні, медичну невідкладну допомогу і ін.); 
 • Протягом 3-х робочих днів з моменту настання страхового випадку письмово повідомити про це Страховика шляхом направлення повідомлення встановленої Страховиком форми. У разі, коли виконання зазначених вимог було неможливим, Страхувальник повинен довести це документально; 
 • Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання збільшення розміру шкоди, заподіяної третім особам; 
 • Зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до огляду Страховиком, або уповноваженою ним особою; 
 • Чи не пропонувати і не відшкодовувати Потерпілим третім особам (або їх представникам) заподіяної шкоди без письмової згоди Страховика; 
 • Надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить йому зробити висновок щодо причин і наслідків події, що має ознаки страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку. 

Виключення із страхових випадків і обмеження страхування

 • Не підлягають відшкодуванню збитки, які сталися під час керування транспортним засобом Страхувальником (іншою особою) в стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних, токсичних речовин або медичних препаратів, непридатних (заводом виробником або лікарем) при управлінні транспортним засобом, а також збитки, які сталися під час керування транспортним засобом особою, яка не мала посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

Випадки які не є страховими: 

 • ДТП в результаті раптового виходу з ладу будь-якого з відповідальних деталей, якщо транспортний засіб не пройшло черговий державний техогляд або про це відсутні підтверджуючі документи, 
 • Викрадення, знищення або пошкодження, пов'язані з викраденням або спробою вчинити певні дії, транспортного засобу, його складових частин або додаткового обладнання під час купівлі-продажу транспортного засобу 
 • Пошкодження (знищення) шин, ковпаків коліс і дисків у разі відсутності інших пошкоджень, 
 • Знищення (пошкодження) або викрадення додаткового обладнання, якщо страхування цього додаткового обладнання не було окремо зазначено в Договорі, 
 • Викрадення коліс (у тому числі запасних) або ковпаків до них, номерних знаків, молдингів, емблем, склоочисників, акумулятора (крім викрадення разом з транспортним засобом), 
 • Викрадення будь-якого обладнання з салону транспортного засобу без наявності слідів злому (пошкодження дверей, розбиття скла і т.п.), 
 • Знищення (пошкодження) транспортного засобу під час його перевезення будь-яким засобом транспорту, 
 • Знищення (пошкодження) транспортного засобу під час буксирування застрахованого транспортного засобу іншим транспортним засобом або буксирування іншого транспортного засобу застрахованим транспортним засобом, якщо це заборонено Правилами дорожнього руху або порушення правил буксирування, 
 • Збитки, що виникли внаслідок порушення Страхувальником (особою, допущеним до керування транспортним засобом) правил безпеки при ремонті або обслуговуванні застрахованого транспортного засобу, правил його технічної експлуатації, вимог заводу-виготовлювача, викладених в керівництві / інструкції / керівництві з експлуатації транспортного засобу, сервісній книжці, 
 • Збитки, що виникли внаслідок порушення при експлуатації забезпеченого транспортного засобу вимог ст.31 Правил дорожнього руху (ПДР) щодо технічного стану транспортного засобу, 
 • Збитки, що виникли внаслідок зміни конструкції транспортного засобу (наприклад тюнінг) або установки невідповідних деталей чи обладнання, яке не допускається виробником або відповідними органами, 
 • Збитки, що виникли внаслідок порушення правил протипожежної безпеки під час перевезення або зберіганні пожежо-або вибухонебезпечних, легко- або самозаймистих речовин або предметів, 
 • Збитки, що виникли внаслідок обробки теплом, вогнем чи іншого термічного впливу на транспортний засіб (сушка, зварювання, гаряча обробка), 
 • Збитки, що виникли при використанні транспортного засобу в спортивних змаганнях, для навчальної їзди, для перевезення пасажирів на комерційній основі або при використанні в якості автомобіля, який надається в прокат, 
 • Збитки, що виникли під час війни, військових дій, вторгнення військ, повстань, заколоту, громадянських заворушень, конфіскації, примусового вилучення, реквізиції, арешту або пошкодження за розпорядженням існуючого де-юре або де-факто уряду або будь-якого органу влади, 
 • Збитки, що виникли внаслідок дій тварин чи птахів, що знаходилися в салоні, кабіні або кузові транспортного засобу 
 • Збитки, що виникли в результаті зіткнення з тваринами, що належать Страхувальнику (Вигодонабувачу), а також внаслідок будь-яких дій тварин, що належать Страхувальнику (Вигодонабувачу), 
 • Збитки, що виникли внаслідок ядерної реакції, дії іонізуючого випромінювання, бактеріологічного, хімічного або радіоактивного забруднення, 
 • Збитки, що виникли внаслідок конструкційного або природного зносу деталей, вузлів і агрегатів транспортного засобу, 
 • Збитки, що виникли внаслідок гідроудару (пошкодження двигуна в результаті попадання рідини в робочі циліндри двигуна), 
 • Збитки, що виникли внаслідок добровільної передачі Страхувальником (водієм застрахованого транспортного засобу) основного і / або додаткового комплектів ключів до замка запалювання транспортного засобу будь-якій особі, 

Страховик не відшкодовує:

 • Вартість ремонтних робіт, не пов'язаних з усуненням пошкоджень, викликаних страховим випадком, 
 • Вартість технічного обслуговування і гарантійного ремонту транспортного засобу, 
 • Вартість витрат, пов'язаних з реконструкцією або переобладнанням транспортного засобу, ремонтом або заміною окремих частин, деталей і устаткування внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки і т.д. 
 • Вартість фарбування усього транспортного засобу (його окремих конструктивних елементів), якщо його ремонт вимагає фарбування окремих площин, 
 • Вартість деталей, без ремонту за своїм технічним станом придатних для подальшого використання після пошкодження транспортного засобу або є можливість їх відновлення відповідно до нормативної документації виробника транспортного засобу, 
 • Вартість агрегатів та вузлів транспортного засобу (робіт по їх заміні), які не можуть бути відремонтовані через неспроможність ремонтного підприємства (СТО) здійснити їх ремонт, за умови, що такий ремонт передбачений виробником транспортного засобу, 
 • Втрату експлуатаційних якостей (зокрема: незначні пошкодження (сколи) лакофарбного покриття без утворення деформацій внаслідок постійного впливу дрібних частинок асфальтового покриття, бітуму і т.п .; окремі відколи переднього вітрового скла, наявність яких згідно з діючими ГОСТів не вимагає заміни скла), 
 • Вартість викрадених, пошкоджених або знищених особистих речей чи вантажу (багажу), в т.ч., посвідчення водія та посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, цінних паперів і документів, які перебували в транспортному засобі, а також номерних (реєстраційних) знаків, 
 • Збитки, завдані життю та здоров'ю водія і пасажирів транспортного засобу, а також збитки, пов'язані з цивільною відповідальністю Страхувальника (Вигодонабувача) перед третіми особами, 
 • Витрати на паливні матеріали, 
 • Втрату товарної вартості транспортного засобу, 
 • Непрямі збитки, викликані страховим випадком (моральна шкода, втрачений прибуток / вигода, простій, перерва у виробництві, штрафи, банківське обслуговування, витрати, пов'язані з реєстрацією та зняттям ТЗ з обліку, податки, суми за кредитними зобов'язаннями та інше).